Reciclatges Pelegrí - Gestor i transportista de residus

gestionem per tu un nou medi ambient

who we are

Reciclatges Pelegrí, S.L. és un dels pioners i principals gestors de residus industrials de la Comarca del Bages a Barcelona.

Això és degut a una senzilla i a la vegada difícil filosofia d’actuació que ens regeix i ens ha fet perdurar desde fa ja vàries dècades en el sector del reciclatge, com és la de “gestionar els residus dels nostres clients d’una forma seriosa i eficaç, oferint un servei de qualitat, complint amb la Normativa Legal i Medi ambiental vigent en cada moment”.

En aquest sentit, a més, Reciclatges Pelegrí, S.L. dona un altre pas cap al futur i des del Juny del 2007, té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental ISO 14001:2004 integrat a un Sistema de Qualitat ISO 9001:2008, amb la finalitat de certificar encara més el nostre servei.

Desde la seva creació, Reciclatges Pelegrí, S.L. ha apostat sempre per adequar els seus equips, instal.lacions i mitjans de transport als avenços tecnològics disponibles per a cada sector en la gestió de residus produïts per tercers.

Reciclatges Pelegrí, S.L.compte amb una àmplia cartera de clients, ja siguin empreses constructores, industrials o particulars. Tenim entrada autoritzada a tots els abocadors de residus i plantes de compostatge tant públiques com privades, i realitzem el transport de fangs de vàries depuradores.

Tot això i els anys que portem en el negoci, ens permeten disposar d’una amplíssima experiència en el sector de la manipulació i el correcte tractament i transport dels residus.