Reciclatges Pelegrí - Gestor i transportista de residus

Escoltem les necessitats del nostre client
aportant la solució més adequada

  Reciclatges Pelegrí, S.L. és una empresa que intenta oferir un servei personalitzat i per tant tracta d’estudiar les necessitats concretes de cada client.

  Existeixen cinc passos diferenciats en el nostre sistema de treball:


 • Presa de contacte. Visita personalitzada. Recollida de mostres.
  Visualizació física de la necessitat de servei del client.

 • Elaboració de pressupostos.
  Estudi del servei i equips necessaris per avaluar cada treball.

 • Tasca administrativa.
  tramitació de fitxes d’acceptació i fulls d’alta com a productor per als nostres clients en cas que sigui necessari. Tramitació de la documentació
  necessària per al transport, recollida i tractament de residus: emissió de fulls de seguiment i justificants de recepció de residus,

 • Posada en marxa del mecanisme de treball: recollida, transport i tractament.
  Reciclatge i valorització dels residus generats pel client.
  Esperem la seva trucada: mai imposem recollides.

 • Assessorem al nostre client en matèria legal i normativa, ja sigui per auditories, per l'elaboració de declaracions de residus industrials (DARI), etc.