Reciclatges Pelegrí - Gestor i transportista de residus

reciclem per un futur mÉs net

who we are

Des de la seva fundació, Reciclatges Pelegrí, S.L. ha tingut una trajectòria ascendent en el seu volum d’activitat i de negoci motivat pel seu alt nivell i qualitat de servei.

Per tal de mantenir-ho i ampliar les activitats autoritzades com a gestor de residus, a l’any 2000 es va planificar la posada en funcionament pel 2003 d’una completa planta de transferència, triatge i valorització per al tractament de residus, de la qual disposem de la corresponent resolució favorable de llicència ambiental.

Les instal.lacions de la planta estan ubicades en una zona industrial, un solar de 5.000 m2 dels quals 1.700 m2 són d’edificació i 280 m2 destinats a personal i oficines. El pati de 3.300 m2 es troba completament pavimentat, amb sistemes de recollida i tractament d’aigües, complint tots els requisits legals i elements de prevenció de la contaminació del seu entorn.

Així mateix, des del 2012 disposem de 15.000m2 de terreny condicionat per pàrquing de contenidors i caixes buides, i que alhora servirà per futures vies d'ampliació de l'empresa.La planta està dotada amb el següent equipament:

  • Bàscules de control d’entrades i sortides.
  • Àrees de classificació de residus de la construcció, materials ferrítics, metalls i fusta.
  • Premsa per a paper, cartró i plàstics.
  • Compactador estàtic per a residus industrials.
  • Cobert per emmagatzement temporal de residus especials.
  • Equip destructor de documents amb garanties, amb el qual emitim el corresponent certificat de destrucció.
  • Màquina pelacables destinada a la neteja de cables elèctrics.
  • Cabina de triatge i classificació de residus industrials.