Reciclatges Pelegrí - Gestor i transportista de residus

Només tenim un planeta,
i nosaltres en tenim cura

who we are

Reciclatges Pelegrí, S.L. compte amb una flota de vehícles polivalents per poder cobrir totes les necessitats dins del món del transport i gestió de residus


La flota de vehícles consta de:

 • Camions porta-contenidors, per al transport i recollida de residus en contenidors petits i mitjans d’entre 1 i 10 m3.
 • Camions amb ganxo, per al transport i recollida de residus en contenidors grans d’entre 10 i 35 m3 amb sistema de ganxo hidràulic.
 • Camions amb pop hidràulic i iman incorporat, per a la recollida “in situ” de diferents tipus de residus i el seu posterior transport.
 • Furgonetes industrials de 12 i 15 m3 per a la recollida de petites quantitats de residus industrials o residus especials.
 • Carretons elevadors equipats per a la mani-pulació de bales i palets.
 • Pala carregadora FIAT FR 130.
 • Màquines Merlo multifuncional, equipada amb braç telescòpic de 7 metres, capaç de realitzar treballs amb pala carregadora, pala de manipulació de palets, pop hidràulic, gàbia per a treballs en alçada, etc...
 • Màquina escombradora Fapp 1000T, preparada per a la neteja de terres industrials amb reduït tamany i gran maniobrabilitat.


A més, disposa dels següents equips:

 • Contenidors amb tancament de seguretat per la documentació confidencial
 • Contenidor de 1.000L
 • Mini contenidors de 1,25 y 2,5 m3.
 • Contenidors de 5 m3.
 • Contenidors jumbo amb tapes de 6 m3.
 • Contenidors de 10 m3.
 • Contenidors de 12 m3.
 • Caixes amb tapes de 20 m3.
 • Caixes de 30 m3.
 • Contenidors i caixes especials per a fangs.
 • Compactadors mòbils.
 • Tot tipus de contenidors i caixes adaptats a les necessitats del client.