parallax background

Estem capacitats
per una gestió
de residus integral

Per tal de mantenir-ho i ampliar les activitats autoritzades com a gestor de residus, a l’any 2000 es va planificar la posada en funcionament pel 2003 d’una completa planta de transferència, triatge i valorització per al tractament de residus, de la qual disposem de la corresponent resolució favorable de llicència ambiental.

Reciclem per un
futur més net


  • Ferralla, metalls i compostos metàl·lics
  • Paper, cartró, plàstics, tèxtil, vidre i fusta
  • Residus de la construcció
  • Residus especials
  • Destrucció certificada de documentació conficencial
parallax background

"Gestionar els residus dels nostres clients d’una forma seriosa i eficaç, oferint un servei de qualitat, complint amb la Normativa Legal i Medi ambiental vigent en cada moment."

 

Escoltem les necessitats del nostre client
aportant la solució més adequada


Reciclatges pelegrí és una empresa que intenta oferir un servei personalitzat i per tant tracta d’estudiar les necessitats concretes de cada client.


CAT