Només tenim un planeta i en tenim cura


Reciclatges Pelegrí compte amb una flota de vehícles polivalents per poder cobrir totes les necessitats dins del món del transport i gestió de residus
La flota de vehícles consta de:

 • Camions porta-contenidors, per al transport i recollida de residus en contenidors petits i mitjans d’entre 1 i 10 m3.
 • Camions amb ganxo, per al transport i recollida de residus en contenidors grans d’entre 10 i 35 m3 amb sistema de ganxo hidràulic.
 • Camions amb pop hidràulic i iman incorporat, per a la recollida “in situ” de diferents tipus de residus i el seu posterior transport.
 • Furgonetes industrials de 12 i 15 m3 per a la recollida de petites quantitats de residus industrials o residus especials.
 • Carretons elevadors equipats per a la mani-pulació de bales i palets.
 • Pala carregadora FIAT FR 130.
 • Màquines Merlo multifuncional, equipada amb braç telescòpic de 7 metres, capaç de realitzar treballs amb pala carregadora, pala de manipulació de palets, pop hidràulic, gàbia per a treballs en alçada, etc...
 • Màquina escombradora Fapp 1000T, preparada per a la neteja de terres industrials amb reduït tamany i gran maniobrabilitat.
A més, disposa dels següents equips:

 • Contenidors amb tancament de seguretat per la documentació confidencial
 • Contenidor de 1.000L
 • Mini contenidors de 1,25 y 2,5 m3.
 • Contenidors de 5 m3.
 • Contenidors jumbo amb tapes de 6 m3.
 • Contenidors de 10 m3.
 • Contenidors de 12 m3.
 • Caixes amb tapes de 20 m3.
 • Caixes de 30 m3.
 • Contenidors i caixes especials per a fangs.
 • Compactadors mòbils.
 • Tot tipus de contenidors i caixes adaptats a les necessitats del client.
parallax background

La nostra planta i equip


Des de la nostra fundació, hem tingut una trajectòria ascendent en el volum d’activitat i de negoci motivat per l’alt nivell i qualitat de servei.

Per tal de mantenir-ho i ampliar les activitats autoritzades com a gestor de residus, a l’any 2000 es va planificar la posada en funcionament pel 2003 d’una completa planta de transferència, triatge i valorització per al tractament de residus, de la qual disposem de la corresponent resolució favorable de llicència ambiental.

Les instal.lacions de la planta estan ubicades en una zona industrial, un solar de 5.000 m2 dels quals 1.700 m2 són d’edificació i 280 m2 destinats a personal i oficines. El pati de 3.300 m2 es troba completament pavimentat, amb sistemes de recollida i tractament d’aigües, complint tots els requisits legals i elements de prevenció de la contaminació del seu entorn.

Des del 2012 disposem de 15.000m2
de terreny condicionat per pàrquing
de contenidors i caixes buides, i que alhora
servirà per futures vies d'ampliació
de l'empresa
La planta està dotada amb el següent equipament:

 • Bàscules de control d’entrades i sortides.
 • Àrees de classificació de residus de la construcció, materials ferrítics, metalls i fusta.
 • Premsa per a paper, cartró i plàstics.
 • Compactador estàtic per a residus industrials.
 • Cobert per emmagatzement temporal de residus especials.
 • Equip destructor de documents amb garanties, amb el qual emitim el corresponent certificat de destrucció.
 • Màquina pelacables destinada a la neteja de cables elèctrics.
 • Cabina de triatge i classificació de residus industrials.
 

Estem capacitats
per una gestió de residus integral


Contacteu amb Reciclatges pelegrí per a més informació.


CAT