Reciclem per un futur més net


Estem inscrits en el registre general de gestors de residus de Catalunya i autoritzats com a gestor E-858.04 per al tractament de la majoria de residus

Operacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya segons codi de gestor:
parallax background

Serveis de recollida integrals


Tant per la nostra capacitat de gestió de residus E-858.04 com per la corresponent autorització com a transportista T-1713, estem capacitats per oferir serveis de recollida integrals als nostres clients.

En definitiva, l’activitat de l’empresa engloba la recuperació de residus mitjançant classificació i premsat de paper, cartró, plàstic i tèxtil; classificació de vidre, fusta i xatarra; classificació de deixalles, runa i emmagat-zement de frigorífics, ordinadors, bateries, pneumàtics, cables, fibrociment, envasos, RAEES, aerosols, fluorescents, filtres d’oli, tòners, absorbents, etc.

parallax background

Serveis de recollida integrals


Tant per la nostra capacitat de gestió de residus E-858.04 com per la corresponent autorització com a transportista T-1713, estem capacitats per oferir serveis de recollida integrals als nostres clients.

En definitiva, l’activitat de l’empresa engloba la recuperació de residus mitjançant classificació i premsat de paper, cartró, plàstic i tèxtil; classificació de vidre, fusta i xatarra; classificació de deixalles, runa i emmagat-zement de frigorífics, ordinadors, bateries, pneumàtics, cables, fibrociment, envasos, RAEES, aerosols, fluorescents, filtres d’oli, tòners, absorbents, etc.

 

Estem capacitats
per una gestió de residus integral


Contacteu amb Reciclatges pelegrí per a més informació.


CAT